50 overeenkomsten droogleginstallaties ondertekend

In lijn met de focus op de kerntaak van ARN, het faciliteren van auto- en batterijrecycling in de hele keten, draagt ARN het eigendom van de droogleginstallaties over. Tot begin 2022 waren deze allemaal in bruikleen bij de autodemontagebedrijven die aangesloten zijn bij ARN. De installaties worden voor een symbolisch bedrag van € 1,- overgedragen. Daarbij ontvangt het bedrijf een eenmalige vergoeding voor service en onderhoud. Ook eventuele gebreken worden vóór overdracht nog op kosten van ARN gerepareerd. Dit alles met de achterliggende gedachte dat de huidige droogleginstallaties nog jaren mee kunnen en ARN zich zo nog beter kan focussen op ontwikkelingen in de toekomst. Denk aan investeringen in scholing en de opleiding voor veilige demontage van elektrische voertuigen, de veranderende samenstelling van autowrakken en de inzameling van de door autodemontagebedrijven gedemonteerde materialen.

Wat wordt er precies overgedragen?

De complete droogleginstallatie inclusief toebehoren, waaronder de tankinstallatie en het leidingenwerk, wordt overgedragen. Ook de airco-apparatuur en de apparatuur voor het neutraliseren van airbags en gordelspanners zijn inbegrepen. Het uitgangspunt is een goed werkende installatie die voldoet aan huidige wet- en regelgeving. Na overdracht zijn autodemontagebedrijven zelf verantwoordelijk voor de droogleginstallatie met toebehoren en kunnen ze daarvoor niet meer terugvallen op ondersteuning van ARN. Een van de eerste bedrijven die overgingen, was Gebroeders Opdam in Zwaanshoek. Peter Opdam: “Ik ben er heel erg blij mee. We blijven het onderhoud doen met de partij, waarmee we het altijd al hebben gedaan, dus voor ons verandert er niet veel. Ik blijf er, net als ARN altijd gedaan heeft, goed voor zorgen!” ARN blijft ook na overdracht de inzameling en recycling van de materialen regelen en bekostigen. Zo dragen we samen bij aan toekomstbestendige autorecycling!

‘We twijfelden geen moment’

Veertig jaar geleden zijn de ouders van Sandra Koeken Autodemontage Joko in Wernhout begonnen. Twee jaar geleden nam ze samen met haar broer het bedrijf van hun ouders over. Toen de vraag vanuit ARN kwam of ze de droogleginstallatie wilden overnemen, hoefden ze geen moment te twijfelen. “Omdat ik pas twee jaar de leiding over het bedrijf heb en niet precies wist wat de afspraken destijds waren voor de bruikleen heb ik mijn vader gepolst. Die zei gelijk: ‘ARN is altijd goed voor ons geweest! Zonder hen hadden we het bedrijf niet kunnen opstarten.’ Zeker ook omdat er naast het eigendom van de installatie voor Autodemontage Joko niets verandert, stemden ze direct in.

‘Fijn dat straks echt álles van ons is’

Wel hadden Sandra en haar broer een paar kritische vragen: hoe zit het met de bruikleenovereenkomst, en kan dit zomaar? “Willem Nuiten van ARN kwam een en ander bij ons op het bedrijf toelichten. Hij had een heel helder verhaal en antwoord op al onze vragen, dus we hebben de koopovereenkomst die week nog getekend. ARN blijft de vloeistoffen en materialen voor ons ophalen en ook de overige voordelen van aansluiting bij ARN blijven gelijk. De droogleginstallatie was het enige bedrijfsmiddel dat nog niet van ons was, mooi dat straks echt álles ons eigendom is. Wist je dat mijn vader voor de bruikleenovereenkomst met ARN zelf een droogleginstallatie had gemaakt? Die noemden wij De melkerij, omdat we daar de afgedankte auto’s mee ‘melkten’!”