Voortgangsbericht eigendomsoverdracht droogleginstallatie

“De gesprekken over de eigendomsoverdracht verlopen in een goede sfeer”, zegt Kilian. “Zeker is dat niet alle bedrijven op de eigendomsoverdracht zitten te wachten, maar de voorbereiding van de overdracht is grondig gedaan en het voorstel is goed. Voor een symbolisch bedrag van € 1,- wordt de droogleginstallatie met toebehoren van ARN overgenomen. Verder verandert er niets; ARN blijft de inzameling en recycling van de bekende materialen verzorgen. Alle overige voordelen van ARN contractant zijn, waaronder de zichtbaarheid en de vergoedingen, blijven gelijk.”

De installatie krijgt voorafgaand aan de overdracht een grondige opleverbeurt. Het onderhoud dat nodig is om een deugdelijk functionerende installatie die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving te garanderen, verzorgt ARN. Daarna wordt de gebruiker van de installatie, het autodemontagebedrijf verantwoordelijk. Logisch dat die kritisch is ten aanzien van de betrokken partijen, de beschikbaarheid van onderdelen en de risico’s die horen bij het in eigendom hebben van een droogleginstallatie. Daaruit alleen al blijkt dat de overdracht serieus wordt benaderd en onderstreept de professionaliteit en het ondernemerschap van de demontagebedrijven.

Bent u nog niet bezocht? In de komende maanden nemen Willem of Kilian contact met u op om  het voorstel toe te lichten.”

Service en onderhoud na overdracht

Na de eigendomsoverdracht is de nieuwe eigenaar verantwoordelijk voor alle werkzaamheden voor service en onderhoud aan de droogleginstallatie. Die kan en mag hier dus ook zelf een passende partij voor kiezen.

Op dit moment wordt onderhoud in opdracht van ARN uitgevoerd door Hamer installatietechniek, Contrall en Seda Environmental Benelux.

Seda heeft u vorige week onverhoopt een infosheet toegestuurd waarin een aantal onvolkomenheden zijn geslopen die tot misverstanden kunnen leiden. Daarom hechten wij eraan dat bericht te nuanceren.

  • Aangekondigd wordt dat de leverancier van de door Seda gebruikte pompen (Blagdon) deze uit productie zal gaan nemen. Voor de werking van de over te dragen Seda installaties is dit overigens niet relevant. Daarvoor is van belang dat de fabrikant bij monde van de importeur in Nederland (Geveke) te kennen heeft gegeven dat onderdelen tot zeker 5 jaar na het uit het assortiment nemen van de pompen verkrijgbaar zullen blijven. Met de kennis van vandaag mogen we er dus vanuit gaan dat er nog zeker 7 jaar reserve-onderdelen voor de Blagdon pompen te krijgen zullen zijn.
    De strekking van de gestuurde infosheet is dus dat de Blagdon pompen op termijn uit het assortiment gaan, onderhoud de komende 7 jaar mogelijk blijft én er ook goed werkend alternatief is. Seda hecht eraan te benadrukken dat dat alternatief onderhoudsarmer is en minder energie verbruikt. Spreekt u dit aan dan kan u van de gelegenheid gebruik maken en zelf nieuwe pompen aanschaffen.
  • Bij de overdracht geven wij u de keuze de installatie al dan niet over te nemen. Ook kunt u ervoor kiezen zelf een nieuwe Seda installatie aan te schaffen en dan is onderhoud aan de huidige Seda installatie natuurlijk niet nodig. Deze ‘besparing’ vindt u terug in de prijsstelling van Seda.
  • In de afgelopen jaren heeft ARN veel ervaring opgedaan met onderhoud en met name onderhoudsfrequentie van de Blagdon pompen. In het onderhoudscontract met Seda wordt hierover vermeld dat revisie van de pompen ná droogleggen van 3.000 voertuigen dient plaats te vinden. De in de infosheet genoemde revisiefrequentie van 2-3 jaar is derhalve niet op de ARN bekende praktijk gebaseerd.