Vrijwel iedereen heeft voorstel voor eigendomsoverdracht ontvangen

Het afgelopen half jaar hebben projectleider Kilian Berghauser Pont en Willem Nuiten op twee na alle autodemontagebedrijven met een droogleginstallatie van ARN bezocht. De bedrijven hebben een voorstel gekregen voor de eigendomsoverdracht van de droogleginstallatie met toebehoren. Het merendeel van deze bedrijven heeft inmiddels de akte tot koop en levering getekend. Bij 16 bedrijven is de installatie inmiddels ook feitelijk overgedragen. De eigendomsoverdracht bij de overige bedrijven volgt in de komende maanden. Daarmee loopt het project volgens planning. 

Symbolisch bedrag

Bij aanvang van het project waren er logischerwijs vragen over de risico’s die horen bij het eigendom van de droogleginstallatie. Veruit de meeste ondernemers hebben inmiddels wel positief gereageerd op het voorstel om de droogleginstallatie voor een symbolisch bedrag van € 1,- over te nemen. “We gooien het beheer van de installatie dan ook niet zomaar over de schutting”, licht Berghauser Pont toe. “De installatie krijgt voorafgaand aan de overdracht een grondige opleverbeurt door de servicepartijen Seda en Hamer en de opslagtanks worden door een tankkeuring en tankvernieuwing voor 15 jaar gekeurd.”

Service en onderhoud na eigendomsoverdracht

Bovendien is een vergoeding voor service en onderhoud beschikbaar waarmee het bedrijf de komende jaren vooruit kan. “Om bedrijven na de eigendomsoverdracht te ondersteunen maakt ARN  samen met de leveranciers een checklist voor service en onderhoud. Hierop is te zien welke onderhoudswerkzaamheden jaarlijks moeten plaatsvinden.” Verder verandert er niets na de eigendomsoverdracht van de droogleginstallatie; ARN blijft de inzameling en recycling van de bekende materialen verzorgen. Alle overige voordelen van ARN-contractant zijn, waaronder de vergoedingen, blijven gelijk.

ARN Relatiedag

Tijdens de ARN relatiedag op 6 oktober staat de overdracht van de droogleginstallatie hoog op de agenda. In een workshop over dit onderwerp bespreken we met elkaar de aandachtspunten na overdracht. Kijk op www.arn.nl/radiokootwijk voor informatie en schrijf u snel in.