‘Alle apparatuur met een ARN-bruikleenovereenkomst overgedragen aan autodemontagebedrijven’

Twintig jaar geleden heeft ARN het initiatief genomen om alle aangesloten autodemontagebedrijven te voorzien van een droogleginstallatie. Inmiddels zijn de bedrijven zélf eigenaar. “Het initiatief om destijds droogleginstallaties beschikbaar te stellen heeft ervoor gezorgd dat de professionaliteit in de branche is vergroot. Als ARN dit toen niet had gedaan, had de demontagesector er nu anders uitgezien”, stellen Kilian Berghauser Pont en Willem Nuiten.

ARN-bruikleenovereenkomst

Kilian en Willem zijn bekende gezichten voor de meeste autodemontagebedrijven. Kilian was ook twintig jaar geleden al bij het drooglegproject betrokken en is nu nog betrokken bij de KZD-certificering. Willem is als accountmanager bij vrijwel alle bedrijven over de vloer geweest. Samen met Marcel Leuven en Rosalina Buis en de betrokken leveranciers – Seda, Hamer en Hunneman – hebben zij het project eigendomsoverdracht uitgevoerd. In goed overleg met de autodemontagebedrijven is niet alleen het eigendom van de droogleginstallatie, maar ook van de airco- en gordelapparatuur en van de opslagtanks overgedragen. “Alles met een ARN-bruikleenovereenkomst is nu van het bedrijf zelf”, vat Willem het bondig samen. “Met uitzondering van de emballage zijn alle zogenoemde activa overgedragen.”

“De administratieve last in het project is in de praktijk groter geweest dan we vooraf hadden vermoed”, vervolgt Kilian. “Wat ons heeft geholpen is dat we gebruik hebben gemaakt van het digitale brein van Willem. Het was namelijk zijn idee om alle documenten in een Sharepoint-omgeving op te slaan en centraal beschikbaar te stellen voor alle betrokken partijen. Dit heeft enorm veel e-mails gescheeld. Door zaken in één planningsdocument te zetten, gedisciplineerd te werken en regelmatig mondeling en fysiek af te stemmen, is het project beheersbaar gebleken.”

Gedegen voorbereiding

Vooraf was duidelijk dat geen van de bedrijven erop zat te wachten om alleen de lasten van het eigendom over te nemen. “We hebben het proces van overdracht om die reden vooraf zorgvuldig doorlopen. Er is nagedacht over een goed aanbod met een duidelijke onderbouwing. Juist om gedoe achteraf te voorkomen. Ook in dit geval is gebleken dat een goede voorbereiding het halve werk is. Het was enorm veel voorwerk voordat we op pad konden gaan, maar dit heeft zich zeker uitbetaald”, zegt Willem. Ter aanvulling stelt Kilian dat wat hem betreft ook gebleken is dat goed onderhoud loont. “Met de modificaties die in de afgelopen jaren zijn doorgevoerd en het zorgvuldige onderhoud dat is uitgevoerd staan de installaties er solide bij. De droogleginstallaties zijn weliswaar al twintig jaar oud, maar kunnen dankzij alle goede zorgen – waaronder de opleverbeurt – nog vele jaren mee.”

Manier van werken

“Voorafgaand aan het project hebben we een ingewikkelde puzzel moeten leggen. We waren daarbij ook afhankelijk van de inzet van Seda, Hamer en Hunneman voor het bodemonderzoek. Er moest in het project niet alleen onderhoud plaatsvinden, maar ook tanks worden gewisseld en bodemonderzoeken worden uitgevoerd. Voor een beperkt aantal bedrijven dienen de onderzoeksresultaten van de genomen bodemmonsters nog verwerkt worden in een definitief bodemonderzoekrapport. Daarnaast moest alle overige apparatuur worden overgedragen. Eigenlijk was er sprake van vijf projecten in één project waarin diverse partijen met elkaar moesten samenwerken om tot het gewenste resultaat te komen. Het was grappig om te zien dat het DNA van de leveranciers, bedrijven die destijds ook al bij de installatie betrokken waren, in die twintig jaar niet is veranderd. De manier van werken is nog altijd hetzelfde”, vertelt Kilian.

80-20 regel

“We hebben alle bedrijven vooraf persoonlijk bezocht om het voorstel te bespreken”, vervolgt Willem. “Geen enkele locatie is hetzelfde. In veel gevallen is er gelijk getekend voor de eigendomsoverdracht, soms waren hier meerdere gesprekken voor nodig. Gelukkig zijn de meeste overdrachten, zo’n tachtig procent, snel en goed verlopen. In twintig procent van de gevallen was er extra aandacht nodig om de eigendomsoverdracht voor beide partijen tot een goed resultaat te brengen. Als er vragen waren, zijn we in de historie gaan graven hoe zaken destijds zijn afgesproken. Als dit niet meer helemaal helder was, hebben de autodemontagebedrijven steeds het voordeel van de twijfel gekregen.”

1 euro extra

Natuurlijk zijn er in de afgelopen periode ook de nodige opmerkelijke gebeurtenissen voorgevallen. Willem vertelt: “Bij een van de eerste bezoeken reden we aansluitend door naar een volgend bedrijf in de buurt, op vier autominuten afstand rijden. Hier werden we ontvangen en vertelden we opnieuw ons verhaal. We werden met een pokerface aangehoord en de overeenkomst werd getekend. De eigenaar vertelde ons na afloop dat hij al van het bedrijf dat we als eerste hadden bezocht gehoord had dat het een prima voorstel was.” Kilian heeft een andere anekdote. “De droogleginstallatie is overgedragen voor het symbolische bedrag van 1 euro. Bij het allereerste bedrijf kregen we na de ondertekening van de overeenkomst direct allebei een euro in de hand gedrukt. Je kan dus zeggen dat we één euro extra hebben verdiend”, aldus Kilian.

Herplaatsen van installaties die over zijn

Nu ARN alle installaties heeft overgedragen heeft de door haar in de afgelopen twintig jaar opgebouwde verzameling SEDA-pompen, onderdelen en tanks voor haar geen functie meer. Besloten is om met de beschikbare onderdelen nieuwe droogleginstallaties samen te stellen en deze beschikbaar te stellen voor herplaatsing. “We gaan ervoor zorgen dat alle installaties voor ARN-bedrijven beschikbaar zijn. Daarbij geldt: op is op.”

Inmiddels heeft de overdracht van alle installaties plaatsgevonden. Marcel Leuven van ARN heeft alle installaties van a tot z nagekeken en eventuele restpunten zelf opgelost of Hamer of Seda opdracht gegeven deze op te lossen”, zegt Willem. Het project is dankzij goede samenwerking binnen het team, met de partners en zeker niet in de laatste plaats de demontagebedrijven, succesvol afgerond. De autodemontage bedrijven zaten er niet op te wachten en toch heeft iedereen een stapje extra gezet om het samen goed af te ronden. Dat maakt dit nog steeds de leukste branche om in te werken”, besluit Kilian.